2018-Exposició de Fotografia de: Marc Castelló – Hèctor Clivillé – Oliver Villas


El dia 4 d’aquest mes de desembre, s’inaugurà l’exposició El + de  dedicada als fotógrafs Marc Castelló, Hèctor Clivillé i Oliver Villas

Un cop feta la introducció a la presentació per part de la Sr. Divina Drudis, Vicepresindeta del Cercle de Belles Arts, la Sr. Susana Martinez, feu l’explicació de l’obra dels tres fotógrafs.

Els artistes van explicar el Perquè de la seva obra i les tècniques emprades.

En finalitzar els parlaments, s’oferí als assistents un refrigeri.