PUBLICACIONS

ARTS  :  Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d’Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d’indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits.

No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col·locant barreres mentals que acaben esdevenint modes.

Tampoc no ens limitem geogràficament, perquè menyspreem tant el provincianisme atemorit i carrincló de botigueta com l’universalisme uniformitzador i amorf amb què es vesteixen els cosmopolites de cafè.

No renunciem a entendre el món de l’art des del ponent català, el nostre localisme ens globalitza.

Us oferim, doncs, un projecte obert però, al mateix temps, planificat, en el qual contingut, imatge i difusió han de funcionar com un sol ens, únic i indivisible, i fer d’aquesta revista un veritable instrument de comunicació (sense matisacions de cap mena).

 
Nota
Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Universitat de Lleida.

Direcció

Francesc Català

Cap de Redacció

Albert Velasco

Consell de Redacció

Oscar Flores

Francesc Gabarrell

Xesco Guillem

Quim Minguell

Ramon Rubinat

Jordi Soldevila

Joan Talarn

Editor Gràfic i Fotografia

Oriol Rosell

Secretaría

Jaume Mòdol

Edita

Cercle de Belles Arts

C/ Major, 24 

25007 – Lleida

Tel. 973 24 37 25

Disseny

Central de D-Disseny

Tàrrega SL