2018- I Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Balaguer

L’Escola d’Art Ermengol, amb el suport de l’Ajuntament de Balaguer, convoquen l’edició 2018 de
Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Balaguer amb les següents

BASES
– 1. Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.
– 2. El concurs es celebrarà el diumenge 22 d’abril de 2018, de les 9h a les 14 h.
– 3. La inscripció dels participants i el segellat de les teles tindrà lloc a l’Escola Ermengol a les 9,00 h.
      del matí del diumenge 22 d’abril.
– 4. El lliurament de les obres es farà a l’Escola Ermengol, carrer del Pont, 65. Com a molt tard, a les
      14.30 h. del mateix dia.
– 5. La temàtica de la pintura serà el casc antic de la Ciutat de Balaguer.
– 6. L’artista podrà escollir la modalitat i l’estil que desitgi, havent de realitzar les obres in situ (S’ha de
      pintar al mateix lloc on es vol plasmar l’obra).
– 7. Les mides de les obres seran com a mínim de 15F o equivalent i la tela amb el fons en un sol color.
– 8. En entregar els quadres hauran de portar la signatura tapada amb el paper que se’ls facilitarà quan
      segellaran la tela.
– 9. Totes les obres presentades seran propietat dels autors, tret del primer, segon i tercer premi, els
      quals restaran en propietat de l’Ajuntament de Balaguer i de les entitats i/o empreses
      patrocinadores.

Els premis d’aquest any són:
. 1r Premi, Ajuntament de Balaguer: 600 euros.
. 2n Premi, Teixidó Associats 300 euros
. 3r Premi, Clínica Dental Balaguer 200 euros.

– 10. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el mateix diumenge, a les 17.30 h.
– 11. Totes les obres quedaran exposades, un cop entregades, a l’Escola Ermengol a partir del dia
        següent de la realització del concurs i pel periode de dos setmanes. A partir de llavors es podran
        retirar prèvia presentació del document acreditatiu. El dret de recollir-les caducarà al cap de trenta dies
        naturals. Passat aquest període quedaran en propietat de l’organització del premi
– 12.El jurat estarà compost per persones de reconeguda trajectòria artística de la ciutat de Balaguer.
– 13. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
– 14. El fet de participar en el concurs suposa la total acceptació de les bases i la conformitat amb el
        veredicte del jurat.