I CONCURS DE FOTOGRAFIA – FINS 15.1.2014

PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CERCLE DE BELLES ARTS I ASSOCIACIÒ ARTS DE PONENT DE LLEIDA

BASES
Participants:
Podran participar-hi totes les persones majors de 16 anys. Els menors de 18 anys que desitgin participar en el concurs hauran d’adjuntar una autorització del seu pare, mare o tutor legal. També serà necessària l’autorització per a la recollida del premi, si s’escau.

Tema:
Les fotografies hauran d’adequar-se al tema “Nadal a Lleida”, que es podrà plasmar des de qualsevol punt de vista i sense posar límits a la creativitat artística. El jurat valorarà l’originalitat.

Requisits:
Els autors hauran de presentar fotografies originals i no retocades, i per tant, no podran haver estat guardonades en altres concursos. Tampoc poden estar compromeses ni en tràmit de publicació en cap editorial. Cada participant podrà presentar al concurs una fotografia. Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat amb un lema al darrere. Juntament amb les fotografies, s’hi ha d’adjuntar un sobre mes petit amb les dades del participant a dintre i amb el mateix lema que la foto a fora. Les obres es presentaran en paper fotogràfic damunt de cartró ploma, han de tenir una mida de 20×30 cm.

Termini i presentació de les obres fotogràfiques:
El termini de presentació de les obres fotogràfiques començarà el 15/12/2013 fins al 15/01/2014
Les obres es lliuraran a la seu del Cercle de Belles Arts i Arts dePonent C/ Major, 24 1er pis.

Premis:
1r premi 150 €
2n premi 100 €
3 accèssits 

Organitzaciói jurat:
L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El jurat del concurs estarà format per membres de les dues associacions. El jurat es reserva el dret de descartar aquelles obres fotogràfiques que no reuneixin un mínim de requisits de qualitat o que poguessin resultar de mal gust o ofensives. Qualsevol fotografia que no s’ajusti a les presents bases serà descartada automàticament pel jurat.

Veredicte i lliurament de premis:
El veredicte del jurat es farà públic el dia 31/01/2014 És imprescindible l’assistència de les persones premiades al lliurament dels premis. Aquestes persones podran designar algú en nom seu. En cas de no poder assistir-hi, els guanyadors renuncien al premi.

Exhibició i edició de les obres fotogràfiques:
Les obres fotogràfiques seran exposades a les sales del Cercle de Belles Arts de Lleida, durant tot el mes de febrer del 2014, amb el títol “el + de fotografia”.

Cessió de drets i exoneració de responsabilitat:
Els participants autoritzen perquè es pugui reproduir, distribuir i comunicar públicament les obres fotogràfiques guardonades i les finalistes, indicant sempre l’autoria de l’obra fotogràfica. Quedant en propietat dels organitzadors.

Protecció de dades personals:
Les dades personals, seran tractades de conformitat amb les bases del concurs, no cedint-ne o comunicant-se a tercers. De conformitat amb la normativa sobre protecció de dades personals.

Acceptació de les bases:
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.