ARTS DE PONENT

Revista Arts.

Vocal : Francesc Català Alòs

Director : Francesc Català Alós

Es publica dos cops a l´Any