2014 – XLVI Concurs de Pintura ràpida

Tema: ENTORN URBÀ DE LA CIUTAT DE LLEIDA.

1.- Podran participar-hi tots els pintors nacionals i estrangers que desitgin plasmar amb el seu art la bellesa de l’entorn urbà de la ciutat de Lleida.

2.- La data de celebració del Concurs serà el dia 10 de maig de 2014.

3.- Cada artista participant, abans de començar el Concurs, haurà de presentar-se a la seu social del Cercle de Belles Arts de Lleida (C/ Major núm. 24 de Lleida), de 8 a 10 hores del matí, on es numeraran i segellaran les tales.

4.- Cada artista haurà de presentar acabada la seva obra a les 14h de la tarda, al local social del Cercle de Belles Arts.

5.- El tema podrà ser de lliure elecció però s’haurà d’ajustar obligatòriament a l’entorn urbà de la ciutat de Lleida.

6.- Per a la realitzaciódelquadre, l’artista podrà escollir elmaterial, la tècnica i l’estil que desitgi.

7.- La dimensió mínima de l’obra serà de 15 F(64,5×54).

8.- Acabat el Concurs, es reunirà el Jurat per tal de qualificar les obres. A les 17h de la tarda del dia 10 es realitzarà el lliurament dels premis. Les obres premiades quedaran en propietat dels patrocinadors dels premis.

9.- El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si, al seu criteri, l’obra no aconsegueix la qualitat suficient.

10.- Les obres hauran d’ésser retirades en un termini de 30 dies, pels seus autors o persona autoritzada, en cas de no ser així, restaran propietat del Cercle de Belles Arts de Lleida.

11.- El fet de participar en el Concurs suposa la total acceptació de les bases i la conformitat amb el veredicte del Jurat.

12.- PREMIS:

Primer premi Cercle de Belles Arts: 450,00 €

Segon premi Associació d’Arts de Ponent: 350,00 €

Tercer premi Comercial Segrià: 300,00 €