2019 – 2020 : VII Concurs Fotografia del Cercle de Belles Arts

BASES

Participants:

Podran participar-hi totes les persones majors de 16 anys. Els menors de 18 anys que desitgin participar en el concurs hauran d’adjuntar una autorització del seu pare, mare o tutor legal. També serà necessària l’autorització per a la recollida del premi, si s’escau.

Tema: 

Totes les fotografies tindran  tema lliure, es podrà plasmar qualsevol punt de vista sense posar límits a la tècnica, la creativitat artística i l’originalitat.

Requisits i format:

Els autors hauran de presentar fotografies originals, i per tant, no podran haver estat guardonades en altres concursos. Tampoc poden estar compromeses ni en tràmit de publicació en cap editorial. Cada participant podrà presentar al concurs fins a tres fotografies. Les obres es presentaran dins d’un sobre  tancat amb el titol al darrere. Juntament amb les fotografies, s’hi ha d’adjuntar un sobre més petit amb les dades del participant a dintre i amb el mateix titul que la foto a fora. Les obres es presentaran en paper fotogràfic o de qualitat semblant, damunt de cartró ploma, han de tenir una mida desde 20×30 cm.fins a  40×50 cm.

Termini i presentació de les obres fotogràfiques:

La data de presentació de les obres fotogràfiques començarà el 15.12.2019 i acabarà el 15.1.2020.

Les obres es lliuraran a la seu del Cercle de Belles Arts de Lleida C/ Major, núm.24, 1r  25007- Lleida

Premis:

  • 1r premi: Una peça artistica, mes diploma
  • 2n premi: Una peça artistica, mes diploma
  • Un accèssit: Obtindrà un diploma.

Organització i jurat:

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El jurat del concurs  estarà format per; membres de la secció de fotografia i membres del Cercle de Belles Arts. Es podrà nomenar fotògrafs professionals com a membres del jurat si es creu necessari. El jurat es reserva el dret de descartar aquelles obres fotogràfiques que no reuneixin un mínim de requisits de qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives. Qualsevol fotografia que no s’ajusti a les presents bases serà descartada automàticament pel jurat. També podran declarar-se deserts els premis per falta de qualitat de les obres presentades.

Veredicte i lliurament de premis:

El veredicte del jurat es farà públic del 16 al 31 de gener de 2020. És imprescindible l’assistència de les persones premiades al lliurament dels premis. Aquestes persones podran designar algú en nom seu. En cas de no poder assistir-hi, els guanyadors renuncien al premi.

Exhibició i edició de les obres fotogràfiques:

Les obres fotogràfiques seran exposades a l´Espai Fotogràfic del Cercle ubicat al Sicoris Club de Lleida durant tot el mes de febrer del 2020.

Cessió de drets i exoneració de responsabilitat:

Els participants autoritzen que es puguin reproduir, distribuir i comunicar públicament les obres fotogràfiques guardonades i les finalistes, indicant sempre l’autoria de l’obra fotogràfica. Quedant en propietat dels organitzadors.

Protecció de dades personals:

Les dades personals, seran tractades de conformitat amb les bases del concurs, no cedint-ne o comunicant-se a tercers. De conformitat amb la normativa sobre protecció de dades personals.

Acceptació de les bases:

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

1 thought on “2019 – 2020 : VII Concurs Fotografia del Cercle de Belles Arts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *